Strach przed powrotem do sportu


Nie raz spotykałem się z sytuacją, gdzie sportowiec nie wrócił do uprawiania sportu na wcześniejszym poziomie nie dlatego, że miał ciągle fizyczne problemy z narządem ruchu, a przez towarzyszące temu lęk i niepewność. Niektóre z tych osób zmieniły swój sposób gry. Nie byli już tak agresywni, jak było to w przeszłości albo w kluczowych momentach rezygnowali z pójścia „na całość”, przez co tracili swoje niewątpliwe atuty. Były też takie osoby, które w ogóle zrezygnowały z uprawiania sportu i rozsiadły się wygodnie w swoich fotelach. Tymczasem fizjoterapeuci i trenerzy posiadają proste i dobre narzędzie sprawdzające gotowość psychiczną powracających atletów po urazie więzadła krzyżowego przedniego - kwestionariusz ACL-RSI. Kwestionariusz ten może pozwolić na ocenę, a w razie problemów skierować pracę na aspekty mentalne zawodnika.

Dlaczego warto zainteresować się kwestionariuszem ACL-RSI?


Część problemów mentalnych jest związana z samymi początkowymi przekonaniami sportowców. Skoro ktoś ma tendencję do katastrofizacji, to automatycznie, w związku z błędami poznawczymi, trudniej jest mu wrócić do pełnej sprawności. Jest jednak też taka grupa sportowców, która nabawia się tego problemu w momencie urazu lub w trakcie trwania rehabilitacji. W badaniach naukowych widzimy ścisłą korelację katastrofizacji i większego poziomu strachu z większym odsetkiem sportowców niewracających do uprawiania dyscypliny [1]. Wykonywane testy już w 4 i 6 miesiącu rehabilitacji dostarczają informacji, z jakim prawdopodobieństwem sportowiec będzie wracał do pełnej formy w przeciągu następnych dwóch lat [2]. Co więcej, badania Webster K.E., Feller J.A. z 2020 roku wykazały, że kwestionariusz ACL-RSI charakteryzuje się 4-krotnie większą skutecznością oceny powrotu do sportu zawodnika, niż robią to klasyczne testy sprawnościowe [3]

ACL-RSI


ACL-RSI składa się z 12 pytań ocenianych w subiektywnej skali od 0 do 100 punktów. By otrzymać wynik, należy sumę ze wszystkich pytań podzielić przez 12. W zależności od literatury uznaje się, że test jest zdany pozytywnie w przypadku otrzymania 80-82%.
W linku poniżej znajduje się kwestionariusz przetłumaczony na język polski. Ponieważ nie znalazłem wraz z zespołem do tej pory oficjalnego polskiego tłumaczenia, zrobiliśmy je sami. Z racji tego mogą wystąpić błędy, a kwestionariusz w tej formie nie przeszedł walidacji. Uważam jednak, że jest na tyle cennym, prostym i bezpiecznym narzędziem i z posiadaniem wiedzy o jego ograniczeniach, można z niego korzystać w efektywny sposób.

ACL-RSI PL

Wnioski:


1. Kwestionariusz ACL-RSI pozwala skutecznie ocenić gotowość psychiczną do powrotu do sportu po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego.
2. Wykonanie badania kwestionariuszem ACL-RSI jeszcze w trakcie trwania rehabilitacji (4/6 miesiąc) może dostarczyć informacji, z jakim prawdopodobieństwem sportowiec wróci do poprzedniej formy w okresie 2 lat. Wynik w teście w okresie 4 miesiąca powinien wynosić ok. 59%, a w okresie 6 miesiąca ok. 63%. Jeśli wynik jest mniejszy - warto zwrócić większą uwagę na aspekt mentalny zawodnika.
3. Przed powrotem do uprawiania dyscypliny warto, by wynik ACL-RSI wynosił 80-82%.
4. Warto wykonywać wiele testów dopuszczających do sportu (zarówno w formie kwestionariusza, jak i testów sprawnościowych) z racji tego, że im więcej pozytywnie zdanych testów, tym większa szansa na skuteczny powrót do sportu.

Literatura

  1. Dean A. Tripp i wsp. (2011) - Fear of reinjury, negative affect, and catastrophizing predicting return to sport in recreational athletes with anterior cruciate ligament injuries at 1 year postsurgery. Sport, Exercise, and Performance Psychology 1(S):74–81 DOI:10.1037/2157-3905.1.S.38
  2. Mansour Sadeqi i wsp. (2018) - Progression of the Psychological ACL-RSI Score and Return to Sport After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 6(12), 2325967118812819 DOI: 10.1177/2325967118812819
  3. Webster, K. E., & Feller, J. A. (2020). Who Passes Return-to-Sport Tests, and Which Tests Are Most Strongly Associated With Return to Play After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?. Orthopaedic journal of sports medicine, 8(12), 2325967120969425. https://doi.org/10.1177/2325967120969425