Współpraca

Rehabilitacja W Problemach i Po Urazach Narządu Ruchu

Indywidualna Opieka Fizjoterapeutyczna Nad Sportowcem

Doradztwo z Zakresu Fizjoterapii i Prewencji Urazów w Sporcie